TSM KENMERKEN

We nemen je graag mee op een rondleiding langs onze bekendste en meest in het oog springende kenmerken.

Rechts zie je de TSM Piramide, onderverdeeld in 4 bouwstenen en 2 tussenfases. Voor elke bouwsteen en tussenfase hebben we een filmpje
klaar gezet! 


Zoals de Periodisering van Voetbalontwikkeling. De ontwikkeling van het individu staat centraal, terwijl hij/zij gedurende zijn/haar opleiding 8 stappen doorloopt. Leeftijden zijn slechts richtlijnen, het niveau van de speler is bepalend. De TSM Periodisering kent 3 leerlijnen, te weten voetbalinhoudelijk, fysiek en emotioneel-cognitief.

ER IS MEER

UNIEK
VOETBALLEERPROCES

Transfer of Qualities ENG.png
Transfer of Learning ENG.png
Transfer of Development ENG.png
Soccer Learning Cycle ENG.png

Het Voetballeerproces is ontwikkeld om trainers bewust te maken hoe spelers leren. Het Voetballeerproces bestaat uit Transfer of Learning, Transfer of Qualities, Transfer of Development en de wetenschappelijk onderbouwde Voetballeercyclus.